O Programie 

Program Certyfikacyjny Użyteczna Strona jest opracowanym przez największych specjalistów w Polsce miarodajnym wskaźnikiem użyteczności Twojej strony www, zwiększającym jej zyskowność. Zbadamy i doradzimy co i jak zmienić, a użytecznej stronie wystawimy prestiżowy Certyfikat, akredytowany przez stowarzyszenie IAB.

Kiedy wziąć udział  w badaniu

Model merytoryczny Programu

W ramach programu wykonywany jest audyt listą kontrolną. Metoda polega na weryfikacji witryny pod kątem listy 310 aspektów z obszaru użyteczności. Strona jest badana pod kątem dostępności technologicznej i dostępności fizjologicznej. Sprawdzane są również liczne aspekty funkcjonalne np. czy system jest łatwy w użyciu: czy formularze są właściwe zaprojektowane, czy menu jest intuicyjne i odpowiednie do danego serwisu. W skład listy kontrolnej wchodzą również pytania dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i SEO.

Laureaci o badaniu


 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Automatyzacja procesu certyfikacji dla programów Firma Przyjazna Klientowi, Inwestor w Kapitał Ludzki i Użyteczna Strona. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka