Planowany projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu zaawansowanego systemu informatycznego oraz zintegrowanie go z obecnie posiadanym systemem informatycznym FOZ. W wyniku wdrożenia znaczna część procesów analitycznych i badawczych realizowanych w ramach audytu certyfikacyjnego dla programów Firma Przyjazna Klientowi, Inwestor w Kapitał Ludzki i Użyteczna Strona odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany.

 

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca chce wdrożyć zaawansowany technologicznie system informatyczny typu B2B, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju podmiotu. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu zautomatyzować i zintegrować proces certyfikacji trzech programów realizowanych przez FOZ (Firma Przyjazna Klientowi, Inwestor w Kapitał Ludzki i Użyteczna Strona). Zakres projektu obejmuje budowę systemu elektronicznego pozwalającego na zarządzanie projektem badawczym, pozyskiwanie danych badawczych od klientów oraz zaawansowaną interpretację pozyskanych danych. Wszystkie te elementy przełożą się na automatyzację przeprowadzanego audytu. W ramach realizacji projektu nastąpi integracja systemu informatycznego Wnioskodawcy z powstałą platformą B2B. Każdy klient biorący udział w audycie będzie miał do niej dostęp w ramach modułu zarządczego oraz modułu e-certyfikatu, gdzie udostępniane będą informacje o firmie oraz statusie audytu.

 

Digitalizacja procesów występujących między wymienionymi podmiotami pozwoli w rezultacie na pełną automatyzację procesu prowadzenia projektów badawczych realizowanych przez FOZ. Dzięki stworzeniu swoistego rodzaju platformy współpracy wspierającej model wirtualnej organizacji integrującej FOZ oraz jej klientów. Wdrożenie takiej platformy, zapewni współpracującym z FOZ przedsiębiorstwom możliwość w pełni zautomatyzowanego, i kompletnego wspartego przez funkcjonalności raportujące zarządzania projektami badawczymi, a FOZ narzędzie raportujące efektywność i skuteczność realizacji działań.

 

Dedykowany system do automatyzacji procesów certyfikacji posiada w sobie 3 wzajemnie powiązane komponenty: moduł zarządzania, moduł badawczy oraz moduł e-certyfikat.

 

  • Moduł e-certyfikat – pozwoli na stworzenie panelu firmy oraz zarządzanie danym e-certyfikatu. Spójny system informatyczny z określonymi prawami dostępu zapewni bezpieczeństwo danych kontaktowych firmy oraz zebranych opinii. Zwiększy się samodzielny udział przedsiębiorcy poprzez dostęp do danych z jego panelu kontrahenta oraz możliwość zamówienia dodatkowych badań CAWI, CAPI, CATI.

 

  • Moduł badawczy – będzie obejmować innowacyjne formy badawcze, wspomagające sam proces badawczy jak również jego czaso- i kosztochłonność. Przygotowane narzędzie e-ankiety (e-Kwalifikator) działające na wiodących przeglądarkach www w tzw. chmurze (w systemie SaaS) oraz na urządzeniach mobilnych dadzą nowe możliwości. Dzięki temu obniży się koszt usługi eksperckiej, doradcy skupią się na raporcie z rekomendacjami, a nie na wykonywaniu badań i analiz w excelu (jak to miało miejsce dotychczas).

 

  • Moduł zarzadzania – pozwalać będzie na zarządzanie okresami rozliczeniowymi kontrahentów oraz generowanie faktur, umów oraz powiadomień o okresach rozliczeniowych. Moduł umożliwi zarządzanie workflow kontrahenta, zarządzanie danymi do badań benchmarkowych oraz systemem e-opinii.

 

Realizacja projektu będzie obejmowała zaprojektowanie kolejnych (wyżej wymienionych) modułów systemu, a następnie jego testowanie i wdrożenie funkcjonalne. Szczegółowy przebieg prac projektowych będzie obejmował:

 

Przed rozpoczęciem realizacji części zasadniczej projektu zostanie zamknięta część przedprojektowa związana z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania realizacji projektu z budżetu UE, analizą finansową sytuacji firmy i analizą finansową projektu a także przygotowania firmy do realizacji projektu wspieranego ze środków publicznych, w tym przygotowania procedur wyborów dostawców.


 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”. Automatyzacja procesu certyfikacji dla programów Firma Przyjazna Klientowi, Inwestor w Kapitał Ludzki i Użyteczna Strona. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka