Project Description

GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 13 wejscie E
tel. 225376000
fax. 225376433
e-mail: kontakt@grupazywiec.pl

Grupa Żywiec to czołowy producent piwa w Polsce. Swoją działalność opiera na trzech podstawowych wartościach: szacunku dla ludzi i środowiska, w którym działa: pasji, przywiązując najwyższą wagę do jakości wszystkiego, co produkuje i przyjemności, którą wnosi do życia poprzez swoje produkty i wspieraną przez nie działalność. W swoich działaniach wyznaje zasadę kompleksowego podejścia do zarządzania, które cele handlowe stawia na równi z takimi kwestiami jak przejrzystość informacji finansowej, działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Stara się, aby podejmowane przez nią działania przynosiły korzyści społecznościom lokalnym i partnerom, z którymi współpracuje. Wspiera szereg inicjatyw gospodarczych i społecznych a także dofinansowuje przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne. Jest jednym z największych i najbardziej znanych pracodawców na rynku. Grupa Żywiec organizuje i wspiera przedsięwzięcia zmierzające do promowania odpowiedzialnego spożywania piwa. Szczególną wagę przykłada do takich zagadnień jak przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz edukowanie kierowców.