Project Description

IAB Polska
00-526 Warszawa
ul. Krucza 16/22
tel. 224342177
fax. 224342169
e-mail: awatla@iab.com.pl

Interactive Advertising Bureau działa na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Wśród członków stowarzyszenia znajdują się portale i wortale internetowe, sieci reklamowe, agencje interaktywne.