Project Description

LUX MED Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21/c
tel. 224504500
fax. 223318585
e-mail: kontakt@luxmed.pl

Grupa LUX MED i CM LIM świadczy kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną realizowaną w 66 centrach medycznych prowadzonych pod markami CM LIM, LUX MED, Medycyna Rodzinna i PROMEDIS oraz 26 przychodniach przyzakładowych zlokalizowanych w całej Polsce. W ramach Grupy działają także centra diagnostyczne AVI oraz FADO – firma specjalizująca się w diagnostyce mobilnej. W całym kraju z Grupą LUX MED i CM LIM współpracuje około 1000 poradni partnerskich. Pod opieką Grupy znajduje się 960 000 pacjentów korporacyjnych i indywidualnych. Grupa LUX MED i CM LIM współpracuje również z firmami ubezpieczeniowymi oraz NFZ.