Project Description

Urząd Dozoru Technicznego. Centrala

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

tel.: (+48) 22 57 22 100, fax: (+48) 22 822 72 09

e-mail: udt@udt.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.). UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego. UDT posiada 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych na terytorium całej Polski.